Τηλεφωνο ιατρείου :   (+30) 210 3459 605

Κινητό τηλέφωνο:       (+30) 694 4565 413

eMail:         GeorgiosVoutsinas@gmail.com